معنی اگاهانه

حل جدول

اگاهانه

عالمانه

فارسی به آلمانی

ناخود اگاهانه

Nicht bewusst [adjective]

فارسی به عربی

فنلاندی به فارسی

odottamatta

بی اطلا ع , بی خبر , ناگهان , غفلتا , سراسیمه , ناخوداگاه , ناخود اگاهانه.


tiet mtt n

بی اطلا ع , بی خبر , ناگهان , غفلتا , سراسیمه , ناخوداگاه , ناخود اگاهانه.


ylltt en

بی اطلا ع , بی خبر , ناگهان , غفلتا , سراسیمه , ناخوداگاه , ناخود اگاهانه.

آلمانی به فارسی

Nicht bewusst[adjective]

بی اطلا ع , بی خبر, ناگهان , غفلتا, سراسیمه , ناخوداگاه , ناخود اگاهانه.

سوئدی به فارسی

omedveten

بی اطلا ع، بی خبر، ناگهان، غفلتا، سراسیمه، ناخوداگاه، ناخود اگاهانه،


of rmrkt

بی اطلا ع، بی خبر، ناگهان، غفلتا، سراسیمه، ناخوداگاه، ناخود اگاهانه،

عربی به فارسی

غافل

سهو , غیر عمدی , فراموشکار , بی توجه , بی اطلا ع , بی خبر , ناگهان , غفلتا , سراسیمه , ناخوداگاه , ناخود اگاهانه

اسپانیایی به فارسی

inconsciente

بی اطلا ع، بی خبر، ناگهان، غفلتا، سراسیمه، ناخوداگاه، ناخود اگاهانه، غش کرده، ناخوداگاه، از خود بیخود، بی خبر، عاری از هوش، نابخود، ضمیر ناخوداگاه، ضمیر نابخود.

معادل ابجد

اگاهانه

83

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری