معنی اورند

اورند
معادل ابجد

اورند در معادل ابجد

اورند
 • 261
حل جدول

اورند در حل جدول

فرهنگ معین

اورند در فرهنگ معین

 • (اَ رَ) (اِ.) مکر، حیله.
 • (اَ رَ) (اِ.) فر، شکوه، شوکت.
لغت نامه دهخدا

اورند در لغت نامه دهخدا

 • اورند. [اَ رَ] (اِ) مکر و فریب و خدعه. (از ناظم الاطباء) (غیاث اللغات) (برهان) (انجمن آرا) (شرفنامه ٔ منیری). || شأن و شوکت و فر و شکوه و عظمت. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (برهان). فر و شکوه. (آنندراج) (انجمن آرا). || زیبایی و بها. (از ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (برهان). بها و زیبایی. (اسدی) (آنندراج) (برهان):
  سیاوش مرا همچو فرزند بود
  که با فرو با برز و اورند بود.
  فردوسی.
  || اورنگ و تخت و تاج و افسر. (آنندراج) (برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا):
  هم از اختر شاه بهرام بود
  که با فر و اورند و بانام بود. توضیح بیشتر ...
 • اورند. [اَ رَ] (اِخ) نام یکی از پسران کی پشین پسر کیقباد که پدر لهراسب باشد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ شاهنامه):
  که لهراسب بد پور اورندشاه
  که او را بدی آنزمان تاج و گاه.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اورند در فرهنگ عمید

 • تخت پادشاهی، سریر،
  [مجاز] فروشکوه و زیبایی، شٲن و شوکت: سیاوش مرا خود چو فرزند بود / که با فرّ و با برز و اورند بود (فردوسی: ۴/۳۳۹)،. توضیح بیشتر ...
 • اورندیدن
نام های ایرانی

اورند در نام های ایرانی

 • پسرانه، تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر لهراسپ شاه ایران و از نوادگان کی پیشتن پادشاهکیانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

اورند در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید