معنی اورامان

لغت نامه دهخدا

اورامان

اورامان. [اَ] (اِخ) هَورامان. مشهور بشهر اورامان. ده مرکز قدیمی بخش اورامان فعلاً جزء بخش زرآب شهرستان سنندج دارای 1350 تن سکنه.آب آن از چشمه و محصول آنجا انواع میوجات و مختصر گندم، جو، ذرت. شغل اهالی باغبانی، گله داری، نجاری، آهنگری، شال بافی، جاجیم و گلیم بافی. راه مالرو و صعب العبور دارد. قلعه خرابه ای معروف به پیر رستم در آنجاست و دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).


اورامان تخت

اورامان تخت. [اَ ت َ] (اِخ) یکی از دهستانهای بخش زراب شهرستان سنندج. حدود و مشخصات آن بشرح زیر است: از طرف شمال بخش مریوان، از جانب جنوب باختر اورامان لهون، از شمال باختر کشور عراق از خاور دهستانهای ژاوه رود و کلاترزان. سه رشته ارتفاعات مشخص بشرح زیر در این دهستان دیده می شود. 1- کوهستان شاهو در جنوب دهستان واقع شده برودخانه سیروان منتهی میگردد سپس در همان جهت ادامه یافته و کوه تخت نامیده میشود جهت آن شمال باختر بجنوب خاور و خط الرأس آن از خاور درکی به بعد مرز ایران و عراق است. ارتفاع قله تخت بین شهر اورامان و هانی کرمله 2985 گز قله باختری درکی 2450 گز و قله در باختر آبادی درکی 2550 گز است. 2- رشته دوم موازی با رشته اول بین دره ٔ رودخانه ٔ سیروان و دره ٔ زرآب واقع شده کوه حشه دول و کوه سالان نامیده میشود. ارتفاع قله ٔ حشه دول در باختر زرآب 1489 گز است. 3- دنباله ٔ ارتفاعات جنوبی بخش مریوان تا محل دوآب این بخش ادامه دارد. مرتفعترین قلل این رشته در خاور آلمانه کوه پیازدول و در شمال گوشخانی کوه کره میانه نامیده میشوند. ارتفاع پیازدول 2942 گز و قله ٔ کره میانه 2955 گز است. اختلاف ارتفاعات کنار رودخانه ها با قلل اطراف بسیار و شیب ارتفاعات تند ومناسبت صعب العبور است. برای روشن شدن وضعیت ارتفاع چند نقطه مهم کنار رودخانها ذکر میشود: ارتفاع محل تلاقی رودخانه آوی هنگ به رود کماسی 1220 گز. ارتفاع محل تلاقی رودخانه ٔ زرآب برودخانه ٔ مریوان 1050 گز. ارتفاع محل تلاقی رودخانه ٔ سیروان به رودخانه ٔ زرآب 1005 گز. رودخانه مریوان در این دهستان با رودخانه هائی که از دهستان کلاترزان می آید درمحلی بنام درود بهم ملحق پس از عبور از تنگه کوهستانی و گذشتن از سه هزارگزی خاوری شهر اورامان بین آبادی نوین و اسپریز با رودخانه ٔ سیروان که از دهستان ژاوه رود می آید یکی شده بنام رودخانه ٔ سیروان وارد دهستان اورامان لهون میگردد. تنها راه فرعی که فقط در فصل خشکی اتومبیل کوچک ممکن است برود بین زرآب مرکز اورامان و قصبه ٔ مریوان می باشد که بوسیله ٔ پادگان نظامی احداث شده است بقیه ٔ راههای دهستان مالرو و صعب العبور است. محصول عمده ٔ دهستان در قسمت رزاب و قراء شمالی توتون، غلات، لبنیات در حدود شهر اورامان و کنار رودخانه ٔ سیروان میوجات میباشد. شغل قسمت اول زراعت و گله داری و قسمت دوم کسب و دوره گردی و صنایع دستی وباغبانی و شال و کرباس و گیوه بافی است. دهستان اورامان تخت از 47 آبادی تشکیل شده و سکنه ٔ آن در حدود 14500 نفر و قراء مهم آن بشرح زیر است: شهر اورامان، دل، انجمنه، دزلی، رزآب، گوشخانی، ژیوار، اسپریز هزارخانی، درکی، بلبر. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).


اورامان لهون

اورامان لهون. [اَ ل ُ] (اِخ) نام یکی از دهستانهای پاوه ٔ شهرستان سنندج از طرف شمال و خاور به بخش زرآب شهرستان سنندج، از طرف جنوب بدهستان جوانرود بخش پاوه و از طرف باختر به کشور عراق محدود است. منطقه ایست کوهستانی دارای هوای سردسیری. رودخانه ٔ سیروان از وسط این دهستان می گذرد. برای عبوراز رودخانه ٔ سیروان پل بتونی مهمی در دوهزارگزی خاور آبادی هروی بنا گردیده. آب اکثر قراء دهستان پاوه نوسود از چشمه های متعدد و مهم و زه آب رودخانه شمشیر بوده و عموماً شیرین و گواراست. سه رشته کوهستان مرتفع در این دهستان بطور مشخص مشاهده میشود: 1- کوهستان شاهو؛ شاهو یکی از کوهستانهای مرتفع کرمانشاهان بوده همه جا در خاور دهستانهای روانسر، جوانرود و پاوه کشیده شده دماغه ٔ شمال باختری آن به رودخانه ٔ سیروان منتهی و مجدداً در همان خط سیر بنام کوه تخت نامیده شده به بخش زراب منتهی میشود. ارتفاع بلندترین قله ٔ شاهو در خاور پاوه 3370 گز از سطح اقیانوس است و ارتفاع قله ٔ کوه تخت در شمال آباردزار 2985 گز است. 2- از باختر آبادی شمشیر شعبه ای از کوه شاهو منشعب شده در جهت شمال باختر ممتد بین رودخانه ٔ سیروان و رودخانه مره خیل به رودخانه ٔ سیروان منتهی و مجدداً در باختر رودخانه مرتفع میشود خطالرأس این رشته حد طبیعی بین پاوه و جوانرود است. قسمت اولیه بنام کوه آتشگاه یا آتشکده نامیده میشود. در جنوب باختر آبادی دشه و جنوب بله بزان کوه گزن نام دارد. ارتفاع قله ٔ آتشگاه 2462، قله گزن 2389 گز است. مهمترین رودخانه ٔ دهستان رودخانه ٔ سیروان است که بین پاوه و نوسود واقع شده و در انتهای دهستان مرز ایران و کشور عراق جز آب آشامیدن قراء مجاور آن استفاده از آن نمی برند. دوم رودخانه ٔ شمشیر است که از سرآب شمشیر سرچشمه گرفته در جهت شمال باختر جاری و پس از مشروب نمودن قراء مجاور خود جنب پل بتونی سیروان به رودخانه ٔ سیروان منتهی میشود. فاضل آب دره های پاوه نوریاب نجار به آن رودخانه ملحق میگردد. دهستان اورامان لهون در سازمان بخش پاوه از دو دهستان حومه ٔ پاوه و نوسود تشکیل شده جمع قراء دهستان 35 آبادی بزرگ و کوچک و سکنه ٔ آن 15 هزار نفر است. محصول عمده ٔ این دهستان در درجه ٔ اول میوجات مخصوصاً گردو، انار، توت، لبنیات، کتیرا، سقز و سایر محصولات دامی است. شغل عمده ٔ مردان باغبانی، زراعت و گله داری و کسب بوده صنایع دستی زنان شال، کرباس، جاجیم، گلیم بافی و گیوه چینی است. گیوه و شال دهستان بخوبی و دوام معروف است و صادر میشود. راه دهستان جز راه روانسر بپاوه که اتومبیل رو است بقیه ٔ مالروو صعب العبور است. در این دهستان در آبادیهای پاوه ونوسود، خانقاه دایر و درقراء حجیج، نودوشه، دزآور وهانی کرمله دبستان دارد. از طرف بهداری در پاوه طبیب دولتی ساکن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

نام های ایرانی

اورامان

دخترانه و پسرانه، نام منطقه ای کوهستانی در کردستان

معادل ابجد

اورامان

299

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری