معنی اوازه

حل جدول

اوازه

بانگ، صوت، نغمه


خوش اوازه

نیک نام، شهیر، معروف


اوازه خوان

خنیاگر


پر اوازه

اسمی، بنام، شهره، شهیر، مشهور، معروف، نامور


مشهوروسرشناس

بلند اوازه

فارسی به عربی

اوازه

اخبار، ازیز، شمعه، شهره، صیه، هواء


اوازه داشتن

شمعه


بلند اوازه

مشهور

گویش مازندرانی

اوازه

آوازه – شهرت

فارسی به آلمانی

اوازه

Auslüften, Luft (f), Luft [noun], Lüften, Brummen, Nachrichten (pl), Neuen (pl), Neuigkeit (f), Schnarren, Summen, Surren


بلند اوازه

Berühmt, Famos

فنلاندی به فارسی

maine

شهرت , نام , اوازه , مشهور کردن, اوازه , نام , شهرت , معروفیت , اشتهار , صیت , مشهور کردن, شهرت , اعتبار , ابرو , خوشنامی , اشتهار , اوازه.


uutiset

خبر , اخبار , اوازه.

اسپانیایی به فارسی

reputacin

شهرت، نام، اوازه، مشهور کردن، شهرت، اعتبار، ابرو، خوشنامی، اشتهار، اوازه.

فرانسوی به فارسی

nouvelles

خبر , اخبار , اوازه.

معادل ابجد

اوازه

20

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری