معنی اوازه

اوازه
معادل ابجد

اوازه در معادل ابجد

اوازه
  • 20
حل جدول

اوازه در حل جدول

  • بانگ، صوت، نغمه
فارسی به عربی

اوازه در فارسی به عربی

  • اخبار، ازیز، شمعه، شهره، صیه، هواء
گویش مازندرانی

اوازه در گویش مازندرانی

فارسی به آلمانی

اوازه در فارسی به آلمانی

  • Auslüften, Luft (f), Luft [noun], Lüften, Brummen, Nachrichten (pl), Neuen (pl), Neuigkeit (f), Schnarren, Summen, Surren. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید