معنی اهون

اهون
معادل ابجد

اهون در معادل ابجد

اهون
  • 62
حل جدول

اهون در حل جدول

فرهنگ معین

اهون در فرهنگ معین

  • آسان تر، سست تر، پست تر، خوارتر. [خوانش: (اَ وَ) [ع. ] (ص تف. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

اهون در لغت نامه دهخدا

  • اهون. [اَهَْ وَ] (ع ص) آسان و نرم. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). آسان. هین. (مهذب الاسماء نسخه ٔ خطی). || (اِ) روز دوشنبه. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). در جاهلیت روز دوشنبه را گفتند. (مهذب الاسماء نسخه ٔ خطی). || (ن تف) آسان تر. (غیاث اللغات) (مؤید الفضلا). اسهل. سبک تر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || خوارتر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): اهون من النباح علی السحاب. اهون من شعر الساقط. و رجوع به مجمع الامثال میدانی شود. توضیح بیشتر ...
  • اهون. [اَ] (اِ) رجوع به آهون شود.

فرهنگ عمید

اهون در فرهنگ عمید

  • سست‌تر،

    آسان‌تر،

    پست‌تر، خوارتر،
ترکی به فارسی

اهون در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی آزاد

اهون در فرهنگ فارسی آزاد

  • اَهْوَن، آسان تر (ین)، سبک تر (ین)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه