معنی انفیه

انفیه
معادل ابجد

انفیه در معادل ابجد

انفیه
  • 146
حل جدول

انفیه در حل جدول

  • داروی عطسه آور
مترادف و متضاد زبان فارسی

انفیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

انفیه در فرهنگ معین

  • (اَ یّ) (اِ فِ) [ع. ] (اِ. ) گردی که بیشتر از تنباکو به دست می آید، عطسه آور و نشئه کننده می باشد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

انفیه در لغت نامه دهخدا

  • انفیه. [اَ ی َ / ی ِ] (ع اِ) هر دارویی که به بینی کشند. (ناظم الاطباء). مجموعه ای از داروهای معطر و مخدر و عطسه آور که آن را گاه در بینی کنند و از آن احساس نشاءه نمایند. (از فرهنگ فارسی معین). گرد تنباکو با اجزایی دیگر که بر بینی کشند، تری را. عطوس. نشوق. نشوغ. (یادداشت مؤلف).
    - انفیه کشیدن، بر بینی رساندن انفیه. و رجوع به انفیه و انفیه دان شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انفیه در فرهنگ عمید

  • گردی قهوه‌ای‌رنگ و مکیف و عطسه‌آور که باعث تحریک غشای بینی می‌شود و جریان اشک را زیاد می‌کند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

انفیه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

انفیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مجموعه ای از داروهای معطر و عطسه آور که آنرا دربینی کنند و از آن احساس نشاه نمایند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید