معنی اندرزنامه

اندرزنامه
معادل ابجد

اندرزنامه در معادل ابجد

اندرزنامه
 • 358
حل جدول

اندرزنامه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

اندرزنامه در لغت نامه دهخدا

 • اندرزنامه. [اَ دَ م َ / م ِ] (اِ مرکب) وصیت نامه. پندنامه. (یادداشت مؤلف):
  من ایدون شنیدم که جای مهی
  همی مردم ناسزا را دهی
  چنان دان که نوشیروان قباد
  به اندرزنامه چنین کرد یاد
  که هر کو سلیحش بدشمن دهد
  همی خویشتن را بکشتن دهد.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

اندرزنامه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید