معنی انتقام

انتقام
معادل ابجد

انتقام در معادل ابجد

انتقام
 • 592
حل جدول

انتقام در حل جدول

 • کینه توزی
 • فیلمی با بازی نگار فروزنده
مترادف و متضاد زبان فارسی

انتقام در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تقاص، تلافی، خونخواهی، کیفر، کین‌جویی، کین‌خواهی، کین‌کشی، کینه‌توزی، مقابله‌بمثل،
  (متضاد) اغماض، عفو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

انتقام در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) کینه کشیدن، (اِمص. ) خونخواهی، کینه توزی. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

انتقام در لغت نامه دهخدا

 • انتقام. [اِ ت ِ] (ع مص) کینه کشیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان جرجانی مهذب عادل بن علی). کینه کشیدن از کسی. (غیاث اللغات) (آنندراج). کین کشیدن. (مصادر زوزنی). کینه خواستن. کین توختن. (فرهنگ فارسی معین). || عِقاب کردن، یقال انتقم اﷲمنه، ای عاقَبه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عِقاب کردن. (از اقرب الموارد). یعنی قصاص گرفتن و آن حق خدای تعالی است و انسان رادر آن بهره و نصیبی نیست و اگر کسی از بنی نوع بشر آنرا حق خود بداند و در آن دخل و تصرف کند و مرتکب شود نسبت بخدای تعالی بسیار جسور بوده، افترا بر او بسته است و چون جان و روح شریعت موسوی بر ضد انتقام بوده بدان واسطه شهرهای بست برای ولی مقتول قرار داده شد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انتقام در فرهنگ عمید

 • رفتاری عمدی که برای آزار و اذیت کسی به تلافی کار بد او انجام می‌شود، کینه کشیدن از کسی، کینه گرفتن، کینه‌توزی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

انتقام در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • تلافی، کینخواهی، ریمنی، تاوان گیری
کلمات بیگانه به فارسی

انتقام در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

انتقام در فارسی به انگلیسی

 • Reprisal, Retaliation, Revenge, Scourge, Vengeance
فارسی به عربی

انتقام در فارسی به عربی

عربی به فارسی

انتقام در عربی به فارسی

 • خونخواهی کردن , کینه جویی کردن , انتقام کشیدن , انتقام
فرهنگ فارسی هوشیار

انتقام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کینه کشیدن از کسی، کینه توزی، سزای کار بد را دادن
فارسی به ایتالیایی

انتقام در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

انتقام در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه