معنی انتظار

انتظار
معادل ابجد

انتظار در معادل ابجد

انتظار
  • 1552
حل جدول

انتظار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

انتظار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آرزو، امید، توقع، چشمداشت، شکیب، شکیبایی، صبر، نگرش
فرهنگ معین

انتظار در فرهنگ معین

  • (مص م. ) توقع داشتن، چشم به راه بودن، (اِمص. ) نگرانی. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

انتظار در لغت نامه دهخدا

  • انتظار. [اِ ت ِ] (ع مص) چشم داشتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ترقب و توقع. (از اقرب الموارد). چیزی را چشم داشتن. (غیاث اللغات) (آنندراج). ارتقاب. توقع. تربص. ترقب. (از یادداشت مؤلف). || درنگ کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). مکث. لبث. (از یادداشت مؤلف). || (اِمص) نگرانی و چشم داشتگی و برمر و برمور و پرمر و پیوس و امیدواری. (ناظم الاطباء). چشم داشت. چشم داشتگی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انتظار در فرهنگ عمید

  • چشم به راه بودن، چیزی را چشم داشتن، منتظر چیزی بودن،
    چشمداشت،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

انتظار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

انتظار در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

انتظار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

انتظار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

انتظار در فارسی به عربی

عربی به فارسی

انتظار در عربی به فارسی

  • صبر کردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار کشیدن , معطل شدن , پیشخدمتی کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

انتظار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • چشم داشتن، امیدواری، نگرانی، ترقب و توقع
فارسی به ایتالیایی

انتظار در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید