معنی انترن

لغت نامه دهخدا

انترن

انترن. [اَ ت ِ] (فرانسوی، اِ) دانش آموز شبانه روزی. || کارآموز. کارورز. (فرهنگ فارسی معین).

فارسی به انگلیسی

فرهنگ معین

انترن

دانش آموز شبانه - روزی، کارآموز پزشکی در بیمارستان. [خوانش: (اَ تِ) [فر.] (اِ.)]

فرهنگ فارسی هوشیار

انترن

کارآموز

فرهنگ عمید

انترن

دانشجوی پزشکی که به منظور ورزیده شدن در رشتۀ خود، چند ترم آخر تحصیل را در بیمارستان و زیر نظر استادان به مداوای بیماران بپردازد،

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

انترن

701

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری