معنی انترن

انترن
معادل ابجد

انترن در معادل ابجد

انترن
  • 701
حل جدول

انترن در حل جدول

فرهنگ معین

انترن در فرهنگ معین

  • دانش آموز شبانه - روزی، کارآموز پزشکی در بیمارستان. [خوانش: (اَ تِ) [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

انترن در لغت نامه دهخدا

  • انترن. [اَ ت ِ] (فرانسوی، اِ) دانش آموز شبانه روزی. || کارآموز. کارورز. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انترن در فرهنگ عمید

  • دانشجوی پزشکی که به منظور ورزیده شدن در رشتۀ خود، چند ترم آخر تحصیل را در بیمارستان و زیر نظر استادان به مداوای بیماران بپردازد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

انترن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

انترن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید