معنی انباشتگی

انباشتگی
معادل ابجد

انباشتگی در معادل ابجد

انباشتگی
  • 784
حل جدول

انباشتگی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

انباشتگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

انباشتگی در لغت نامه دهخدا

  • انباشتگی. [اَم ْ ت َ] (حامص) پری امتلا. (ناظم الاطباء). || فرط مال و کثرت مثال. (شعوری ج 1 ورق 132 ب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انباشتگی در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

انباشتگی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

انباشتگی در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید