معنی اقامت

لغت نامه دهخدا

اقامت

اقامت. [اِ م َ] (ع مص) ضیافت شخصی که از جای واردشود و با لفظ فرستادن استعمال نمایند. (آنندراج).
- اقامت فرستادن:
شب از مهتاب بالش باج میداد
بهر منزل اقامت میفرستاد.
اشرف (از آنندراج).
چون آمدم بدهر فرستاد آسمان
صد گونه رنج و غصه برسم اقامتم.
شفایی (آنندراج).
|| اقامه. بپاداشتن: ما در خدمت تخت و اقامت رسم عبودیت قائم مقام پدریم. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی). || سکونت کردن. سکون و آرامش و توقف و درنگی و سکونت و جای باش و مسکن و منزل. (ناظم الاطباء):
لیک تبریز به اقامت را
که صدف قطره را بهین مقر است.
خاقانی.
چشم مسافر که بر جمال تو افتد
عزم رحیلش بدل شود به اقامت.
سعدی.
ایام اقامت به اقامت شرایط فضیلت و احسان شامل و... قیام مینمود. (ترجمه ٔ محاسن اصفهان).
بر در میکده یک ماه اقامت کردم
اتفاقاً رمضان بود، نمیدانستم.
محمدسعید اشرف (از آنندراج).
رجوع به اقامه شود.
- اقامت کردن، درنگ کردن. متوقف شدن. آرام گرفتن و بجای ماندن. (ناظم الاطباء). مقیم شدن. سکنی گزیدن. مسکن کردن:
میزان غربت از زر و گوهر لبالب است
در پله ٔ وطن چه اقامت کند کسی.
صائب.
- اقامتگاه، مقام و مقر. قرارگاه. جای اقامت کردن و سکنی گزیدن.
- محل اقامت، جای باش و محل سکونت و منزل. (ناظم الاطباء).
- مدت اقامت، مدت توقف و درنگی. (ناظم الاطباء).
|| (اِمص) برداشتگی. || بپاکردگی. || افراختگی. (ناظم الاطباء). رجوع به اقامه شود.

فارسی به انگلیسی

اقامت‌

Residence, Sojourn, Stay

فارسی به ترکی

اقامت‬

ikamet


اقامت گزیدن‬

ikamet etmek, oturmak, yerleşmek

فرهنگ معین

اقامت

جای گُزیدن، زیستن، به جا آوردن. [خوانش: (اِ مَ) [ع. اقامه] (مص ل.)]

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اقامت

ماندن، ماندگاری

کلمات بیگانه به فارسی

اقامت

ماندن

فرهنگ فارسی هوشیار

اقامت

ایستادن، برپاداشتن اقامه

فارسی به ایتالیایی

اقامت

soggiorno

residenza

فرهنگ عمید

اقامت

در جایی ماندن،
(اسم) اجازۀ کشور بیگانه برای ماندن در آن،
[قدیمی] برپا داشتن،
* اقامتِ نماز کردن: [قدیمی] برپا داشتن نماز،

حل جدول

اقامت

سکونت، ماندن

مترادف و متضاد زبان فارسی

اقامت

اتراق، توقف، سکنا، سکونت، ماندن

فارسی به عربی

اقامت داشتن

استقر


اقامت گاه

بیت


محل اقامت

سکن، مسکن، مقعد


اقامت اجباری

الإقامه الجبریه

معادل ابجد

اقامت

542

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری