معنی افیون

افیون
معادل ابجد

افیون در معادل ابجد

افیون
  • 147
حل جدول

افیون در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

افیون در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

افیون در فرهنگ معین

  • (اَ) (اِ. ) معرب واژه یونانی «اپیون » به معنای تریاک، شیره خشخاش. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

افیون در لغت نامه دهخدا

  • افیون. [اِف ْ ی َ] (معرب، اِ) مأخوذ از اَفْیون. فارسی و بمعنی آن. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
  • افیون. [اَف ْ] (معرب، اِ) تریاک. (یادداشت مؤلف). شیره ٔ منجمد خشخاش که تریاک نیز گویند. این لفظ چنانکه گمان کرده اند مأخوذ از یونانی نیست بلکه مأخوذ از افینا می باشد که در زبان سانسکریت بمعنی شیره ٔ خشخاش است و آنرا هبیون و هپیون نیز گویند. (ناظم الاطباء). تریاک باشد که بعربی لبن الخشخاش گویند. اگر قدری از آن بخود بگیرند زحیر را سود دهد. (برهان). از یونانی اپیون مبدل اپس، لاتینی اپیوم، بمعنی مایع. و آن شیره ٔ بسته ٔ تخمدانهای نارس خشخاش است. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

افیون در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

افیون در فارسی به عربی

  • افیون، قفزه، مازق
تعبیر خواب

افیون در تعبیر خواب

  • دیدن افیون به خواب، دلیل بر غم و اندیشه و خوردن وی، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت نماید. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

افیون در فرهنگ گیاهان

  • تریاک، شیره خشخاش
عربی به فارسی

افیون در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

افیون در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

افیون در فرهنگ فارسی آزاد

  • اَفْیُون، تریاک، عصاره خشخاش، محصولات و مستخرجات مُخَدِّرَهء تریاک،. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

افیون در فارسی به آلمانی

  • Etappe (f), Hopsen, Hüpfen, Teilstrecke (f), Opium [noun]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید