معنی افغانی

افغانی
معادل ابجد

افغانی در معادل ابجد

افغانی
 • 1142
حل جدول

افغانی در حل جدول

 • واحد پول افغانستان
لغت نامه دهخدا

افغانی در لغت نامه دهخدا

 • افغانی. [اَ] (ص نسبی) منسوب به افغان و افغانستان. رجوع به افغانستان شود. || ساخته ٔ افغانستان. (فرهنگ فارسی معین). || از مردم افغانستان. (فرهنگ فارسی معین):
  بگونه ٔ شل افغانیان دو پره و تیز
  چو دسته بسته بهم تیرهای بی سوفار.
  فرخی.
  || (اِ) واحد پول افغانستان که معادل دو ریال ایران است. (فرهنگ فارسی معین). نام سکه ٔ معمول افغانستان و نیز اسکناسی بهمان بها. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • افغانی. [اَ] (اِخ) سیدجمال الدین. رجل سیاسی معروف قرن اخیر. رجوع به سیدجمال الدین شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

افغانی در فرهنگ عمید

 • از مردم افغانستان: کارگر افغانی،
  (اسم) واحد پول افغانستان،
  تهیه‌شده در افغانستان،
  مربوط به افغانستان،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

افغانی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) منسوب به افغان و افغانستان. ساخته افغانستان، از مردم افغانستان که معادل 2 ریال ایرانست. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید