معنی افشانه

فارسی به انگلیسی

افشانه‌

Aerosol, Air Gun, Applicator, Atomizer, Canister, Spray, Spray Can, Sprayer, Vaporizer

فرهنگ پهلوی

افشانه

افشانه ناز و مهر و گیسو

حل جدول

افشانه

اسپرى

معادل فارسی اسپری

اسپری


افشانه اتش فشانی

کپسول


اسپری

افشانه

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اسپری

افشانه

کلمات بیگانه به فارسی

اسپری

افشانه

انگلیسی به فارسی

diffusion

افشانه


spray

افشانه

افشانه


diffuser

افشانه

معادل ابجد

افشانه

437

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری