معنی اضافه

اضافه
معادل ابجد

اضافه در معادل ابجد

اضافه
 • 887
حل جدول

اضافه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اضافه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • افزون، افزایش، جمع، علاوه
فرهنگ معین

اضافه در فرهنگ معین

 • افزودن، در دستور زبان فارسی نسبت دادن کلمه ای است به کلمه دیگر برای تمام کردن معنی. [خوانش: (اِ فِ یا فَ) [ع. اضافه] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اضافه در فرهنگ عمید

 • باقی‌مانده،
  بیش از مشخص، زیادی،
  (اسم مصدر) نسبت کردن چیزی را به سوی چیزی،
  (اسم مصدر) افزودن چیزی به چیز دیگر،
  (اسم مصدر) (ادبی) در دستور زبان، نسبت دادن یا ملحق ساختن اسمی است به اسم دیگر که جزء اول را مضاف و جزء دوم را مضاف‌الیه می‌گویند و علامت آن کسره‌ای است که به آخر مضاف افزوده می‌شود: شاگردِ دبستان (شاگرد مضاف و دبستان مضاف‌الیه است). δ در برخی از کلمات کسرۀ اضافه را حذف می‌کنند و آن را فک اضافه می‌گویند: صاحب‌دل، صاحب‌خانه، صاحب‌هنر، پدرزن، دخترخاله، و پسرعمه. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

اضافه در فارسی به انگلیسی

 • Else, Excess, Extra, Sur-, Surplus, Super-, Supplement
فارسی به عربی

اضافه در فارسی به عربی

 • اضافه، زیاده، فائض، وصول
فرهنگ فارسی هوشیار

اضافه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

اضافه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

اضافه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید