معنی اشفتن

فارسی به آلمانی

اشفتن

Durcheinanderbringen, Rückschlag (m), Stören, Unkrempeln

حل جدول

اشفتن

تشویش

فارسی به عربی

اشفتن

ازعاج، اضطراب، اغلق، انزعاج، مشکله، موجه، هزه، هیج، هیجان

سوئدی به فارسی

alldeles slut

فرسودگی، ساییدگی، اشفتن،


st ra-oroa

اشفتن، ناراحت کردن، مزاحم شدن،


frenesi

دیوانه کردن، شوریده کردن، اشفتن، دیوانگی انی، شوریدگی، هیجان،


raseri-vanvett

دیوانه کردن، شوریده کردن، اشفتن، دیوانگی انی، شوریدگی، هیجان،

فرانسوی به فارسی

troublent (verbe)

اشفتن , ناراحت کردن , مزاحم شدن.


troubler (verbe)

اشفتن , ناراحت کردن , مزاحم شدن.


troublons (verbe)

اشفتن , ناراحت کردن , مزاحم شدن.


troublez (verbe)

اشفتن , ناراحت کردن , مزاحم شدن.


agitez (verbe)

بکارانداختن , تحریک کردن , تکاندادن , اشفتن , پریشان کردن , سراسیمه کردن.

اسپانیایی به فارسی

agitar

بکارانداختن، تحریک کردن، تکاندادن، اشفتن، پریشان کردن، سراسیمه کردن، ارتعاش، تکان، لرزش، تزلزل، لرز، تکان دادن، جنباندن، اشفتن، لرزیدن.


perturbar

مختل کردن، مزاحم شدن، اشفتن، ناراحت کردن، مزاحم شدن، واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، اشفتن، اشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، اشفته.

عربی به فارسی

هیجان

دیوانه کردن , شوریده کردن , اشفتن , دیوانگی انی , شوریدگی , هیجان

معادل ابجد

اشفتن

831

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری