معنی اشفتن

اشفتن
معادل ابجد

اشفتن در معادل ابجد

اشفتن
  • 831
حل جدول

اشفتن در حل جدول

فارسی به عربی

اشفتن در فارسی به عربی

  • ازعاج، اضطراب، اغلق، انزعاج، مشکله، موجه، هزه، هیج، هیجان
فارسی به آلمانی

اشفتن در فارسی به آلمانی

  • Durcheinanderbringen, Rückschlag (m), Stören, Unkrempeln
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید