معنی اسپرز

اسپرز
معادل ابجد

اسپرز در معادل ابجد

اسپرز
  • 270
حل جدول

اسپرز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اسپرز در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

اسپرز در فرهنگ معین

  • (اِ پُ) (اِ.) سپرز، طحال.
لغت نامه دهخدا

اسپرز در لغت نامه دهخدا

  • اسپرز. [اُ پ ُ] (اِ) پاره ای گوشت در درون حیوان که ماده ٔ سوداست و اهل هند آنرا تلی خوانند. (از آنندراج). سپرز. طحال. رجوع به سپرز شود. || در ترکی زبانک شرم زنان. چوچله. دِلاّق. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اسپرز در فرهنگ عمید

گویش مازندرانی

اسپرز در گویش مازندرانی

  • نام مکانی در حوزه ی امام زاده حسن سوادکوه، میدانی برای...
  • نام مرتعی در آمل، نام گیاهی صحرایی
  • روستایی از دهستان میان دو رود ساری، از توابع دهستان اندرود. توضیح بیشتر ...
  • طحال گوسفند و گاو
  • نام قلعه ای قدیمی که خرابه های آن بر روی یالی از زرین کوه...
فرهنگ فارسی هوشیار

اسپرز در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه