معنی اسپرز

لغت نامه دهخدا

اسپرز

اسپرز. [اُ پ ُ] (اِ) پاره ای گوشت در درون حیوان که ماده ٔ سوداست و اهل هند آنرا تلی خوانند. (از آنندراج). سپرز. طحال. رجوع به سپرز شود. || در ترکی زبانک شرم زنان. چوچله. دِلاّق.

فرهنگ عمید

اسپرز

سپرز

گویش مازندرانی

اسپرز

نام مرتعی در آمل، نام گیاهی صحرایی

روستایی از دهستان میان دو رود ساری، از توابع دهستان اندرود...

نام مکانی در حوزه ی امام زاده حسن سوادکوه، میدانی برای...

طحال گوسفند و گاو

نام قلعه ای قدیمی که خرابه های آن بر روی یالی از زرین کوه...


اسپرز واش

گیاه خودرو، از انواع علوفه دام، دار واش

فرهنگ فارسی هوشیار

اسپرز

(اسم) سپرز

فرهنگ معین

اسپرز

(اِ پُ) (اِ.) سپرز، طحال.

حل جدول

اسپرز

طحال

مترادف و متضاد زبان فارسی

اسپرز

سپرز، طحال


طحال

اسپرز، سپرز

انگلیسی به فارسی

milt

اسپرز

معادل ابجد

اسپرز

270

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری