معنی اسپرز در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

اسپرز. [اُ پ ُ] (اِ) پاره ای گوشت در درون حیوان که ماده ٔ سوداست و اهل هند آنرا تلی خوانند. (از آنندراج). سپرز. طحال. رجوع به سپرز شود. || در ترکی زبانک شرم زنان. چوچله. دِلاّق.

فرهنگ معین

(اِ پُ) (اِ.) سپرز، طحال.

فرهنگ عمید

سپرز

حل جدول

طحال

مترادف و متضاد زبان فارسی

سپرز، طحال

گویش مازندرانی

نام مکانی در حوزه ی امام زاده حسن سوادکوه، میدانی برای...

نام مرتعی در آمل، نام گیاهی صحرایی

روستایی از دهستان میان دو رود ساری، از توابع دهستان اندرود...

طحال گوسفند و گاو

نام قلعه ای قدیمی که خرابه های آن بر روی یالی از زرین کوه...

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) سپرز

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری