معنی اسودگی

اسودگی
معادل ابجد

اسودگی در معادل ابجد

اسودگی
  • 101
حل جدول

اسودگی در حل جدول

  • رامش، فراغ بال، استراحت
فارسی به عربی

اسودگی در فارسی به عربی

  • اغاثه، راحه، سهوله، عتله، هدوء
واژه پیشنهادی

اسودگی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید