معنی استمرار

استمرار
معادل ابجد

استمرار در معادل ابجد

استمرار
  • 902
حل جدول

استمرار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

استمرار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ادامه، بقا، تداوم، دوام، مداومت، همیشگی
فرهنگ معین

استمرار در فرهنگ معین

  • (مص ل. ) پیوسته رفتن، همیشه روان بودن، (اِمص. ) اتصال، پیوستگی. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

استمرار در لغت نامه دهخدا

  • استمرار. [اِ ت ِ] (ع مص) گذشتن و رفتن پیوسته. || بر یک روش رفتن. (منتهی الارب). || روان شدن. (تاج المصادر بیهقی) (غیاث). || همیشگی کردن. (منتهی الارب). || همیشه بودن. (مجمل اللغه) (غیاث). اتصال. توالی. پیوستگی: از روی سلامت نیت و استقامت عزیمت و استمرارهواداری درین باب. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 316). و بر این قاعده ٔ درست و سنن استقامت استمرار و اطراد یافت. (کلیله و دمنه). بشرایط طاعت و استمرار بر قضیت عبودیت. قیام کرد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

استمرار در فرهنگ عمید

  • ادامه داشتن، پیوستگی، دوام،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

استمرار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

استمرار در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

استمرار در فارسی به انگلیسی

  • Continuation, Continuity, Continuum, Persistence
عربی به فارسی

استمرار در عربی به فارسی

  • سکنی , ایستادگی , دوام , ثبات قدم , رفتار برطبق توافق , غذا , علوفه , نگهداری , توافق. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

استمرار در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

استمرار در فرهنگ فارسی آزاد

  • اِسْتِمْرار، بر یک روش ادامه دادن، همیشه و پیاپی بودن، اِدامَه، دوام، ثبات -بطور دائمی،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید