معنی استراق

استراق
معادل ابجد

استراق در معادل ابجد

استراق
 • 762
حل جدول

استراق در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

استراق در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

استراق در فرهنگ معین

 • (مص م. ) دزدیدن، (مص ل. ) دزدیده کاری کردن. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

استراق در لغت نامه دهخدا

 • استراق. [اِ ت ِ] (ع مص) دزدیدن. دزدیده کردن. (منتهی الارب).
  - استراق سمع، دزدیده گوش بداشتن. (زوزنی). دزدیده گوش بسخن فراداشتن. گوش بسخن کسی داشتن. (غیاث). گوش ایستادن. دزدیده گوش کردن. گوش داشتن پنهانی سخن کسی را. گوش دادن نهانی سخن کسی را. (منتهی الارب).
  - استراق نظر، دزدیده دیدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

استراق در فرهنگ عمید

 • دزدیدن،
  کار دیگری را به خود نسبت دادن،
  * استراقِ سمع: پنهانی گوش دادن به سخن دیگران،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

استراق در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

استراق در فرهنگ فارسی آزاد

 • اِسْتِراق، دزدیدن، بسرقت بردن،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید