معنی اسامه

حل جدول

اسامه

شیر بیشه


اسامه، حیدر

شیر بیشه


اسامه ، حیدر

شیر بیشه


نام بن‌لادن

اسامه


شیر بیشه

اسامه، هسد، ضحاک، اسد، ضراک، حیدر

نام های ایرانی

اسامه

پسرانه، شیر، اسد

فرهنگ فارسی هوشیار

لا بشرط

اسامه بی سامه


لا بشرط قسمی

اسامه ی یله

لغت نامه دهخدا

اسامة

اسامه. [اُ م َ] (ع اِ) اسد. شیر. (مهذب الاسماء).

اسامه. [اُ م َ] (اِخ) شقری. رجوع به اسامهبن اخدری شود.


ابوخالد

ابوخالد. [اَ ل ِ] (اِخ) اسامه. رجوع به اسامهبن یزید... شود.

معادل ابجد

اسامه

107

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری