معنی اساسنامه

اساسنامه
معادل ابجد

اساسنامه در معادل ابجد

اساسنامه
  • 218
حل جدول

اساسنامه در حل جدول

  • مجموعه مقدراتی که برای گردش کار یک نهاد تنظیم شده است
  • مجموعه مقرراتی که برای گردش کار یک نهاد تنظیم شده است
فرهنگ عمید

اساسنامه در فرهنگ عمید

  • قوانین و شرایطی برای تشکیل شرکت یا حزب،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اساسنامه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

اساسنامه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

اساسنامه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

اساسنامه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

اساسنامه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید