معنی ارکستر

ارکستر
معادل ابجد

ارکستر در معادل ابجد

ارکستر
  • 881
حل جدول

ارکستر در حل جدول

  • گروه نوازندگان
فرهنگ معین

ارکستر در فرهنگ معین

  • (اُ کِ) [فر. ] (اِ. ) گروه نوازندگان مختلف که با هم یک قطعه موسیقی را اجرا کنند، سازگان (فره). ، ~سمفونیک ترکیبی از سازها به نحوی که قادر به اجرای آثاری با فرم سمفونی باشند. ، ~فیلار مونیک ارکستری که تحت پوشش انجمن دوستداران موسیقی باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ارکستر در فرهنگ عمید

  • گروهی ثابت از نوازندگان سازهای مختلف که با هدایت یک رهبر قطعه‌های موسیقی را اجرا می‌کنند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ارکستر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

ارکستر در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به ترکی

ارکستر در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ارکستر در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ارکستر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی نواختگاه: جای نوازندگان، همنوازان: گروه نوازندگان (اسم) در یونان قدیم نام محل نوازندگان با مجموعه سازها که با همکاری یک قطعه موسیقی را اجرا کنند. یا ارکسترسنفنیک. ارکستر بزرگی که برای اجرای سنفنی ها اوورتورها کنسرتوها و غیره بکار برده شود. این ارکستر از سازهای زهی بادی و کوبی تشکیل میشود. تعداد این سازها باندازه معینی است و نسبت مشخصی هم با یکدیگر دارند. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ارکستر در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ارکستر در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید