معنی ارکستر در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(اُ کِ) [فر.] (اِ.) گروه نوازندگان مختلف که با هم یک قطعه موسیقی را اجرا کنند، سازگان (فره).، ~سمفونیک ترکیبی از سازها به نحوی که قادر به اجرای آثاری با فرم سمفونی باشند.، ~فیلار مونیک ارکستری که تحت پوشش انجمن دوستداران موسیقی باشد.

فرهنگ عمید

گروهی ثابت از نوازندگان سازهای مختلف که با هدایت یک رهبر قطعه‌های موسیقی را اجرا می‌کنند،

حل جدول

گروه نوازندگان

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

هم نوازی

کلمات بیگانه به فارسی

همنوازی

فرهنگ فارسی هوشیار

فرانسوی نواختگاه: جای نوازندگان، همنوازان: گروه نوازندگان (اسم) در یونان قدیم نام محل نوازندگان با مجموعه سازها که با همکاری یک قطعه موسیقی را اجرا کنند. یا ارکسترسنفنیک. ارکستر بزرگی که برای اجرای سنفنی ها اوورتورها کنسرتوها و غیره بکار برده شود. این ارکستر از سازهای زهی بادی و کوبی تشکیل میشود. تعداد این سازها باندازه معینی است و نسبت مشخصی هم با یکدیگر دارند.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر