معنی ارنواز

ارنواز
معادل ابجد

ارنواز در معادل ابجد

ارنواز
  • 265
حل جدول

ارنواز در حل جدول

  • دختر جمشید پیشدادی
لغت نامه دهخدا

ارنواز در لغت نامه دهخدا

  • ارنواز. [اَ ن َ] (اِخ) (مرکب از ارنه ٔ اوستائی، بمعنی سزاوار و خوب + واز، به معنی واژه و سخن. نیکوسخن و آنکه سخنش رحمت می آورد) اَرِنَوَک. خواهر جمشید است که با خواهر دیگر شهرناز در حباله ٔ ضحاک بودند و فریدون این هر دو خواهر را گرفت و ضحاک را بکشت. (جهانگیری) (برهان) (رشیدی). و بقولی او را دختر جمشید دانسته اند: ( (او [فریدون] را سه پسر بودند: دو مهتر ازشهرناز خواهر جمشید، و بروایتی گویند ایشان از دخترضحاک زادند، و کهترین پسر از ارنواز خواهر جم. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

ارنواز در نام های ایرانی

  • دخترانه، نوازش شده اهورا، دختر جمشید شاه پیشدادی، مرکب از ارنه (سزاوار) + واز (واژه)، به معنی دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دودختر جمشید پادشاه پیشدادی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

ارنواز در فرهنگ پهلوی

  • نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید