معنی اسم ارنواز در فرهنگ نامها

ارنواز

ارنواز

  • دخترانه، نوازش شده اهورا، دختر جمشید شاه پیشدادی، مرکب از ارنه (سزاوار) + واز (واژه)، به معنی دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دودختر جمشید پادشاه پیشدادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ارنواز در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • ارنواز (لغت نامه دهخدا): ارنواز. [اَ ن َ] (اِخ) (مرکب از ارنه ٔ اوستائی، بمعنی سزاوار و خوب + واز، به معنی واژه و سخن. نیکوسخن و آنکه سخنش رحمت می آورد) اَرِنَوَک. خواهر جمشید است که با خواهر دیگر شهرناز در حباله ٔ ضحاک بودند و فریدون این هر دو خواهر را گرفت و ضحاک را بکشت. (جهانگیری) (برهان) (رشیدی). و بقولی او را دختر جمشید دانسته اند: ( (او ...ادامه مطلب...
  • ارنواز (حل جدول): دختر جمشید پیشدادی
  • ارنواز (فرهنگ پهلوی): نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید