معنی ارمگان

ارمگان
معادل ابجد

ارمگان در معادل ابجد

ارمگان
 • 312
حل جدول

ارمگان در حل جدول

فرهنگ معین

ارمگان در فرهنگ معین

 • (ص.) تربیت کننده، (اِ.) سعادت. [خوانش: (اِ مَ)]
لغت نامه دهخدا

ارمگان در لغت نامه دهخدا

 • ارمگان. [اِ م َ] (ص) تربیت کننده. (برهان). مربی. (جهانگیری) (برهان):
  گر تو بوی ارمگان کعبه
  زرین کنی آستان کعبه
  کعبه ز تو سد جاودان یافت
  مکه ببقات ارمگان یافت.
  خاقانی.
  || (اِ) تربیت. (جهانگیری). || سعد. سعادت. (جهانگیری) (برهان):
  در طالع هرکه ارمگان یافت
  سرمایه ٔ عمر جاودان یافت.
  خاقانی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ارمگان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ارمگان در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید