معنی ارمغان

ارمغان
معادل ابجد

ارمغان در معادل ابجد

ارمغان
  • 1292
حل جدول

ارمغان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ارمغان در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پیشکش، تحفه، رهاورد، سوغات، کادو، هدیه
فرهنگ معین

ارمغان در فرهنگ معین

  • (اَ مَ) [تر.] (اِ.) سوغات، ره آورد سفر.
لغت نامه دهخدا

ارمغان در لغت نامه دهخدا

  • ارمغان. [اَ م َ / م ُ] (اِ) تحفه ای باشد که چون از جائی آیند بجهت دوستان بیاورند. (جهانگیری). سوغاتی را گویند که چون از جائی بیایند بجهت دوستان بطریق ره آورد بیاورند. (برهان). تحفه ای که مسافر برای کسان وآشنایان آرد و آن را امروز سوغات گویند. تحفه و سوغاتی که برای دوستان از جائی بیارند یا بفرستند. (مؤید الفضلاء). هدیه که مسافر آرد از سفر. تحفه. (منتهی الأرب). ترفه. (منتهی الأرب). سوغات. راه آورد. (جهانگیری). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ارمغان در فرهنگ عمید

  • هدیه، تحفه، سوغات، رهاورد: آن را که تو از سفر بیایی / حاجت نبُوَد به ارمغانی (سعدی۲: ۵۹۳)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ارمغان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

ارمغان در فارسی به ترکی

نام های ایرانی

ارمغان در نام های ایرانی

  • دخترانه، هدیه، تحقه، سوغات، رهاورد، سوغات، هدیه
فرهنگ فارسی هوشیار

ارمغان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) تحفه ای که از جایی بجایی دیگر برند سوغات ره آورد سفر.
فرهنگ پهلوی

ارمغان در فرهنگ پهلوی

واژه پیشنهادی

ارمغان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید