معنی ارقم

ارقم
معادل ابجد

ارقم در معادل ابجد

ارقم
 • 341
حل جدول

ارقم در حل جدول

 • مار سیاه و سپید
فرهنگ معین

ارقم در فرهنگ معین

 • (اَ قَ) [ع.] (ص.) مار سیاه و سفید، مار ابلق.
لغت نامه دهخدا

ارقم در لغت نامه دهخدا

 • ارقم. [اَ ق َ] (ع ص، اِ) ارقش. مارپیسه. (منتهی الأرب). مار سیاه و سپید. (مهذب الاسماء) (مؤید الفضلاء). مار ابلق سپید و سیاه. ماری که در پوست آن نقش سیاه و سپید باشد، چنانکه گوئی نوشته اند. مار سیاه که نقطه های سفید بر پشت دارد. (غیاث). نوعی از مار که زهری سخت کشنده دارد و گویند او بدترین مارها باشد. مار نابکار. ماری که خطهای سرخ و سیاه و خاکی رنگ دارد. || یا مار نر و ماده ٔ آن رقشاء است. ج، اَراقم. (منتهی الأرب):
  شیری که شهنشاه بدان شیر نهد روی
  از بیم شود موی بر او افعی ارقم. توضیح بیشتر ...
 • ارقم. [اَ ق َ] (اِخ) حیّی است از تغلب. (منتهی الأرب).

 • ارقم. [اَ ق َ] (اِخ) ابن ابی الارقم عبدمناف بن اسدبن عبداﷲ عمربن مخزوم. صحابی رفیعالشأن. فقط شش تن از صحابه بر او در اسلام آوردن سبقت گرفته بودند. سرای او به مکه ( (دارالأسلام)) خوانده میشد و رسول صلی اﷲ علیه و آله و سلم در آنجا مردم را به اسلام دعوت میفرمود و عمربن الخطاب هم بدانجا اسلام آورد و ارقم در همه ٔ مشاهد با رسول اکرم (ص) حاضر بود و به مدینه درگذشت. (اعلام زرکلی). وی در سنه ٔ هفتم و بقولی پس از ده سال، اسلام آورد. توضیح بیشتر ...
 • ارقم. [اَ ق َ] (اِخ) ابن عبدمناف بن عبداﷲ. رجوع به ارقم بن ابی الارقم شود. توضیح بیشتر ...
 • ارقم. [اَ ق َ] (اِخ) ابن هاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف. پدر شفا و او مادر سایب و او جدّ ابوعبداﷲ محمدبن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعبن السایب است. (حبط ج 1 ص 288). توضیح بیشتر ...
 • ارقم. [اَ ق َ] (اِخ) (سناءالدّین. فارسی) (امیر) برادر اتابک دکله که ممالک فارس در تحت تصرف و فرمان او بود و از حدّ مکران تا ساحل عمان در ضبط و امکان او. او را ابیات است از آن جمله:
  روی تو بطعنه بر قمر می خندد
  لعلت بکرشمه بر گهر می خندد
  از شیرینی که هست گوئی لب تو
  پیوسته چو پسته بر شکر میخندد.
  (لباب الالباب ج 1 ص 59). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ارقم در فرهنگ عمید

 • مار سیاه‌وسفید کشنده،
فرهنگ فارسی هوشیار

ارقم در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مارهایی که زهر کشنده دارند
فرهنگ فارسی آزاد

ارقم در فرهنگ فارسی آزاد

 • اَرْقَم، ماری خطرناک با خط و خال سیاه که مُؤنث آن رَقْشاء میباشد،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه