معنی ارخالق

ارخالق
معادل ابجد

ارخالق در معادل ابجد

ارخالق
  • 932
حل جدول

ارخالق در حل جدول

  • لباس کوتاهی از جنس ترمه و مخمل با تزئینات
  • لباس کوتاهی از جنس ترمه و مخمل با تزیینات
فرهنگ معین

ارخالق در فرهنگ معین

  • (اَ لِ یا لُ) [تر. ] (اِ. ) نیم تنه ای که مردان و زنان می پوشیدند و لای رویه و آستر آن پنبه قرار می دادند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ارخالق در لغت نامه دهخدا

  • ارخالق. [اَ ل ِ / ل ُ] (ترکی، اِ) (ظ. از: ارخا، پشت + لیک یا لِق، علامت نسبت، بمعنی پشتک. منسوب به پشت) قبائی کوتاه تر در زیر قبای مردان. جامه ای که طلبه ٔ علوم دین و کسبه زیر قبا پوشیدندی. || نیم تنه ٔ روئین زنان. || نوعی از قماش نازک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ارخالق در فرهنگ عمید

  • لباس کوتاه آستردار از جنس ترمه، مخمل، یا زری،
فارسی به انگلیسی

ارخالق در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ارخالق در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جامه ای که طلبه علوم دینی و کسبه زیر قبا میپوشند، نوعی قماش نازک. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه