معنی ارخالق در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

ارخالق. [اَ ل ِ / ل ُ] (ترکی، اِ) (ظ. از: ارخا، پشت + لیک یا لِق، علامت نسبت، بمعنی پشتک. منسوب به پشت) قبائی کوتاه تر در زیر قبای مردان. جامه ای که طلبه ٔ علوم دین و کسبه زیر قبا پوشیدندی. || نیم تنه ٔ روئین زنان. || نوعی از قماش نازک.

فرهنگ معین

(اَ لِ یا لُ) [تر.] (اِ.) نیم تنه ای که مردان و زنان می پوشیدند و لای رویه و آستر آن پنبه قرار می دادند.

فرهنگ عمید

لباس کوتاه آستردار از جنس ترمه، مخمل، یا زری،

حل جدول

لباس کوتاهی از جنس ترمه و مخمل با تزئینات

لباس کوتاهی از جنس ترمه و مخمل با تزیینات

فرهنگ فارسی هوشیار

جامه ای که طلبه علوم دینی و کسبه زیر قبا میپوشند، نوعی قماش نازک

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر