معنی اختصار

اختصار
معادل ابجد

اختصار در معادل ابجد

اختصار
 • 1292
حل جدول

اختصار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اختصار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اجمال، ایجاز، تلخیص، خلاصه، کوتاهی، اکتفا، بسنده،
  (متضاد) تفصیل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

اختصار در فرهنگ معین

 • کوتاه کردن، ایجاز، اکتفاء، بسنده کردن. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

اختصار در لغت نامه دهخدا

 • اختصار. [اِ ت ِ] (ع مص) کوتاه کردن سخن را. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). سخن کوتاهترین گرفتن. (زوزنی). تلخیص. ایجاز. || اختصار سجده، خواندن سوره ٔ سجده را و گذاشتن آیه ٔ سجده را تا سجود واجب نیاید. || اختصار طریق، گرفتن نزدیک ترین راه را در رفتن. (منتهی الارب). راه کوتاه تر برفتن. (تاج المصادر بیهقی). راه کوتاهترین گرفتن. (زوزنی). || یک دو آیه از آخر سوره در نماز خواندن. || دور کردن زوائد را از چیزی. || آیه ٔ سجده را جدا خواندن تا سجده کند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اختصار در فرهنگ عمید

 • مختصر کردن، کوتاه کردن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اختصار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • چکیده، کوتاه، کوتاه کردن، کوتاهی
فارسی به انگلیسی

اختصار در فارسی به انگلیسی

 • Abbreviation, Brevity, Briefness, Conciseness, Concision
فارسی به عربی

اختصار در فارسی به عربی

 • ایجاز، تلخیص، خلاصه، مختصر
فرهنگ فارسی هوشیار

اختصار در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

اختصار در فارسی به آلمانی

 • Zusammengefasst [adverb], Die abku.rzung
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه