معنی اخبار

اخبار
معادل ابجد

اخبار در معادل ابجد

اخبار
 • 804
حل جدول

اخبار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اخبار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اعلام، خبر، رویدادها، مخابره، وقایع، احادیث، داستان‌ها، روایات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

اخبار در فرهنگ معین

 • (اِ) [ع.] (مص م.) خبر دادن، آگاه ساختن.
 • (اَ) [ع.] (اِ.) جِ خبر؛ آگاهی ها، خبرها.
لغت نامه دهخدا

اخبار در لغت نامه دهخدا

 • اخبار. [اَ] (ع اِ) ج ِ خَبَر. آگاهی ها. اطلاعات:
  تو گوئی که اخبار ایشان همی
  فرستد بدو آفتاب اسگذار.
  عنصری.
  اگر این اخبار بمخالفان رسد. چه حشمت ماند. (تاریخ بیهقی). اخبار رسید که داود از سرخس با لشکر قوی قصد گوزگانان کرد تا از کران راه اندخود بکران جیحون آید. (تاریخ بیهقی). منتظریم جواب این نامه را. تا بتازه گشتن اخبار سلامتی خان. لباس شادی پوشیم. (تاریخ بیهقی). قضات و صاحب بریدانی که اخبار اِنها می کنند، اختیارکرده ٔ حضرت ما باشند. توضیح بیشتر ...
 • اخبار. [اِ] (ع مص) خبر دادن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (قاموس ترکی ترجمه ٔ سید ابوالکمال). انباء. آگاهانیدن. آگاه کردن. و صاحب منتهی الارب گوید: اَخْبَرَه ُ خبورَهً؛ خبر داد او را.
  - اخبار کردن، آگاه کردن. خبردار کردن. اعلام کردن.
  || اخبار لقحه، یافتن لقحه را بسیارشیر. || مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اِخبار، هو عندالمحدثین مرادف للتحدیث. و قیل مغایر له و قد سبق فی لفظ الحدیث. و عند اهل العربیه یطلق علی الخبر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اخبار در فرهنگ عمید

 • خبر

  داستان‌ها،
 • خبر دادن، خبردار کردن، آگاه کردن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اخبار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • آگاه یها، تازه ها، تازه ها، رسیده ها، رویدادها
کلمات بیگانه به فارسی

اخبار در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

اخبار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

اخبار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

اخبار در فارسی به عربی

 • اخبار، زعم، معلومات
عربی به فارسی

اخبار در عربی به فارسی

 • خبر , اخبار , اوازه
فرهنگ فارسی هوشیار

اخبار در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

اخبار در فرهنگ فارسی آزاد

 • اَخْبار، خبرها، روایات، اَحادیث (مفرد: خَبَر)،
 • اِخْبار، آگاه کردن، خبر دادن،
فارسی به ایتالیایی

اخبار در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

اخبار در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید