معنی احتراز

احتراز
معادل ابجد

احتراز در معادل ابجد

احتراز
 • 617
حل جدول

احتراز در حل جدول

 • خویشتنداری و پرهیز
 • خویشتن داری و پرهیز
مترادف و متضاد زبان فارسی

احتراز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ابا، اجتناب، امساک، پرهیز، تحاشی، تحرز، تحفظ، حذر، حزم، خویشتنداری، دوری، کناره‌جویی، گریز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

احتراز در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) پرهیز کردن، دوری نمودن، (اِمص. ) خویشتن داری، پرهیز. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

احتراز در لغت نامه دهخدا

 • احتراز. [اِ ت ِ] (ع مص) پرهیز کردن. پرهیزیدن. خویشتن را از چیزی نگاه داشتن. (زوزنی). تحرّز. اجتناب. تحفظ. دوری جستن. خویشتن رابگوشه داشتن. خویشتن داری. گریز. پرهیز:
  بحجت نگه کن که در دین و دنیا
  چگونه است از این ناکسان احترازش.
  ناصرخسرو.
  کنی ار احتراز وقتش نیست
  ور کنی اضطراب جایش هست.
  مسعودسعد.
  از رنجانیدن جانوران احتراز نمودم. (کلیله و دمنه). و تأکیدی رفت که از راههای شارع احتراز واجب بیند. (کلیله و دمنه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

احتراز در فرهنگ عمید

 • دوری کردن از کسی یا چیزی، پرهیز کردن،

  [قدیمی] ملاحظه،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

احتراز در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به عربی

احتراز در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

احتراز در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

احتراز در فرهنگ فارسی آزاد

 • اِحْتراز، پرهیز کردن، دوری جستن از کسی یا چیزی.

  َ
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید