معنی اجابت

اجابت
معادل ابجد

اجابت در معادل ابجد

اجابت
  • 407
حل جدول

اجابت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اجابت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • استجابت، برآوردن، پذیرش، پسند، تصویب، قبول، مستجاب، مقبول، تخلیه، دفع، قضای‌حاجت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

اجابت در فرهنگ معین

  • پاسخ دادن، جواب دادن، قبول کردن، پذیرفتن. [خوانش: (اِ بَ) [ع. ] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اجابت در فرهنگ عمید

  • جواب دادن، پاسخ دادن،
    قبول کردن،
    پذیرفتن خواهش، برآوردن حاجت،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اجابت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

اجابت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

اجابت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

اجابت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • برآوردن حاجت کسی، قبول کردن
فرهنگ فارسی آزاد

اجابت در فرهنگ فارسی آزاد

  • اِجابَت، پذیرفتن خواهش، پاسخ دادن، قبول کردن،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید