معنی اباتر

لغت نامه دهخدا

اباتر

اباتر. [اُ ت ِ] (ع ص) کوتاه قد. || بی نسل و فرزند. || قطعکننده ٔ رحم.

اباتر. [اَ ت ِ / اُ ت ِ] (اِخ) نام دره ها و کوههائی در نجد به دیار قنی.


پوستین سرا

پوستین سرا. [س َ] (اِخ) دهی جزء دهستان حومه ٔ بخش صومعه سرای شهرستان فومن، واقع در هفتهزارگزی شمال باختری صومعه سرا. کنار راه شوسه ٔ صومعه سرا به اباتر. جلگه، معتدل مرطوب. دارای 400 تن سکنه. آب آن از رودخانه ٔ ماسوله. محصول آنجابرنج و توتون و سیگار و ابریشم و چای. شغل اهالی زراعت و مکاری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).


فتمه سر

فتمه سر. [ف َ م َ س َ] (اِخ) دهی از دهستان مرکزی بخش صومعه سرای شهرستان فومن که در 11 هزارگزی شمال صومعه سرا و 3 هزارگزی خاور راه شوسه ٔ صومعه سرا به اباتر قرار دارد. جلگه ای معتدل، مرطوب و دارای 1607 تن سکنه است. آب آن از رودخانه ٔ تنیان تأمین میشود و محصول عمده اش برنج، سیگار، مختصر نیشکر، ابریشم، چای و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).


صومعه سرا

صومعه سرا. [ص َ م َ ع َ س َ] (اِخ) نام یکی از بخشهای شهرستان فومن، همچنین نام شهر کوچک مرکز بخش است. این بخش در قسمت شمال باختری شهرستان واقع و هوای آن معتدل و مرطوب است. آب مزروعی قرای تابع بخش از رودخانه های تنیان، سیاه رودخان، پلنگ رود و رودخانه ٔ ماسوله تأمین میگردد. محصول عمده ٔ این بخش به ترتیب اهمیت: برنج، توتون سیگار، ابریشم، چای و مختصر نیشکر در چند محل بخصوص است. راه شوسه ٔ رشت به طالش تقریباً از وسط این بخش از قصبات صومعه سرا، کسما، اباتر، طاهرگوراب و ضیابرمیگذرد. این بخش از دو دهستان یکی مرکزی و دیگری گسگرات تشکیل شده، جمع قرای بخش در حدود 103 آبادی بزرگ و کوچک و جمع سکنه ٔ آن در حدود 63000 تن است. دهستان مرکزی از 60 آبادی تشکیل شده و در حدود 48 هزار تن جمعیت دارد. قرای مهم آن عبارتند از: قصبه ٔ کسما که در 4 هزارگزی شمال صومعه سرا واقع است و اهمیت تاریخی دارد و سابقاً مرکز حکومت فومنات بوده است. قرای مهم دیگر عبارت است از پشتیر، میانده، مرکیه، گوراب زرمخ که در انقلابات جنگل مرکز انقلابیون بوده، پیشخان، پشته ساز و تنیان. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).

حل جدول

اباتر

کوتاه قد


کوتاه ‌قد

اباتر

معادل ابجد

اباتر

604

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری