معنی آیات

آیات
معادل ابجد

آیات در معادل ابجد

آیات
 • 412
حل جدول

آیات در حل جدول

 • از نمازهای واجب
فرهنگ معین

آیات در فرهنگ معین

 • جمع آیه. ، نشانه ها، علامت ها، آیه های قرآن، متشابه آیاتی از قرآن که مقصود از آن ها کاملاً روشن نیست و قابل تأویل است، محکمه آیاتی از قرآن که مقصود آن ها روشن است و قابل تأویل نیست، نمازِ ~نمازی که هنگام خسوف و کسوف و [خوانش: [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آیات در لغت نامه دهخدا

 • آیات. (ع اِ) ج ِ آیه. نشانها. علامتها. هر یک از فقرات و جم-ل ق-رآن که سوره از آنها مرکب است. || معجزات: و باظهار آیات مثال داد. (کلیله و دمنه). و آن را به آیات و اخبار وابیات و اشعار مؤکد گردانیده شود. (کلیله و دمنه). و شرایط سخن رانی در تضمین امثال و تلفیق آیات. تقدیم نموده آید. (کلیله و دمنه). و در آیات براعت و معجزات صناعت که این کتاب بر اظهار بعضی از آن مشتمل است تأملی بسزا رود شناخته گردد. (کلیله و دمنه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آیات در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آیات در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • نشانه ها، نشانی ها، نشانه ها، نشان ها
فرهنگ فارسی هوشیار

آیات در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نشانها، علامتها، جمع آیه
فرهنگ فارسی آزاد

آیات در فرهنگ فارسی آزاد

 • آیات، آیه ها، نشانها، علامت ها، جملات و عبارات صادره در مقام وحی، کلمات و آثار الهیه، " جمیعُ مانَزِّلَ مِنْ مَلَکُوتِ البَیان " (رساله سؤال و جواب)، معجزات، مجازاً‌ بمعنی مردان بزرگ و امور عجیبه و خارق العاده نیز آمده است.  صلوه آیات: یا صَلوهُ الآیات نمازی است که هنگام وقوع حوادث و خطرات میخوانند
  (مفرد: آیه، آیت)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید