معنی آوازه

آوازه
معادل ابجد

آوازه در معادل ابجد

آوازه
 • 20
حل جدول

آوازه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آوازه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اشتهار، شهرت، صیت، معروفیت، نام، آواز، آوا، صوت، اطلاع، خبر، شایعه، غوغا، ترانه، نغمه، نوا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آوازه در فرهنگ معین

 • صیت، شهرت، صوت، آوا، نغمه، ترانه. [خوانش: (زِ) (اِ.)]
 • شهرت دادن، شایعه کردن. [خوانش: افگندن (~. اَ گَ دَ) (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آوازه در لغت نامه دهخدا

 • آوازه. [زَ / زِ] (اِ) آوا. آواز. صوت:
  دل چو خم چند برآوازه نهی
  ناید آواز جز از خم ّ تهی.
  جامی.
  مشو غافل ز گردیدن که روزی در قدم باشد
  همین آوازه می آید ز سنگ آسیا بیرون.
  صائب.
  || خبر. آگاهی. اطلاع:
  بدین آوازه هرجائی که شاهیست
  بغایت ناشکیب و بی قرار است.
  مسعودسعد.
  ناگه یارم بی خبر و آوازه
  آمد بر من بلطف بی اندازه
  گفتم که چو ناگه آمدی عیب مکن
  چشم تر و نان خشک و روی تازه.
  محمدبن یحیی ̍.
  || صیت و شهرت مطلق. ذکر. توضیح بیشتر ...
 • آوازه. [زَ] (اِخ) نام دژی بترکستان که پرموده پسر ساوه شاه گنج خویش در آن نهفت و پس از شکست یافتن از بهرام چوبینه در آن تحصن جست:
  دژی داشت پرموده آوازه نام
  از آن دژ بدی ایمن و شادکام
  چو کین پدر در دلش تازه شد
  از آنجایکی سوی آوازه شد.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آوازه در فرهنگ عمید

 • صیت، شهرت: به نیکی و بدی آوازه در بسیط جهان / سه کس برند رسول و غریب و بازرگان (سعدی: ۷۵۱)،
  بانگ، صوت،
  نغمه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آوازه در فارسی به انگلیسی

 • Celebrity, Fame, Hearsay, Honor, Image, Luster, Name, Popularity, Prestige, Prominence, Renown, Reputation, Repute, Reverberation. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

آوازه در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

آوازه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) صوت آوا آواز، نغمه ترانه نوا، هر یک از دستگاههای اصلی موسیقی، خبر آگاهی اطلاع، صیت شهرت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

آوازه در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید