معنی آنام

آنام
معادل ابجد

آنام در معادل ابجد

آنام
  • 92
حل جدول

آنام در حل جدول

  • نام قدیم ویتنام
  • مخلوقات
  • در زبان ترکی به معنای «مادرم»
فرهنگ معین

آنام در فرهنگ معین

  • [ع.] (اِ.) نام، مخلوق، آفریده شدگان.
لغت نامه دهخدا

آنام در لغت نامه دهخدا

  • آنام. (ع اِ) اَنام. خلق. جن و انس.

  • آنام. (اِخ) نام مملکتی بمشرق شبه جزیره ٔ هندوچین بوسعت 147 هزار کیلومتر مربع و 5600000 تن مردم. کرسی آن هوء و از شهرهای مهم ّ آن توران و محصول آن ابریشم و برنج باشد. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

آنام در گویش مازندرانی

  • موطن، وکسی که در جایگاه یا خانه ای زندگی کند و به آن انس...
فرهنگ فارسی هوشیار

آنام در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید