معنی آنابولیسم

فرهنگ عمید

آنابولیسم

فرایندی که طی آن، مواد ساده به ترکیبات پیچیدۀ آلی تبدیل می‌شوند،

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آنابولیسم

سازواره، فراگشت

فرهنگ معین

آنابولیسم

(بُ) [فر.] (اِ.) فرایندهای شیمیایی ترکیبی در موجودات زنده، فراگشت. (فره).

حل جدول

آنابولیسم

قسمتی از متابولیسم


قسمتی از متابولیسم

آنابولیسم

فرهنگ فارسی هوشیار

آنابولیسم

سازندگی

انگلیسی به فارسی

anabolism

آنابولیسم: مرحله ای که در آن عملیات سازندگی صورت میگیرد.


metabolism

سوخت وساز: مجموع تغییر و تبدیلهایی که در موجودی زنده روی ترکیبات سازنده آن صورت می گیرد که به ۲ گروه آنابولیسم و کاتابویسم تقسیم می شود

مترادف و متضاد زبان فارسی

متابولیسم

سوخت‌وساز (بدن)، فروساخت، آنابولیسم و کاتابولیسم، جذب‌و تجزیه و تحلیل مواد

داروها

اکسی متولون

در درمان کم خونی , تقویت عضلات و افزایش آنابولیسم در ورزشکاران حرفه ای بدنسازی از آن سوء استفاده می شود.

لغت نامه دهخدا

کاتابولیسم

کاتابولیسم. [ب ُ] (فرانسوی، اِ) مجموعه ٔ پدیده های تغییر مواد غذائی در فردی زنده. دکتر علی کاتوزیان در «فیزیولوژی » نویسد: تغذیه ٔ حقیقی عبارت از تبادلاتی است که بین محیط داخلی و نسوج بدن صورت میگیرد. از طرفی سلولها مواد غذائی را از خون گرفته و برای اعمال حیاتی و نمو خود مصرف مینمایند و ازطرف دیگر مواد سوخته و زائد را بخون میریزند. به عبارت دیگر تغذیه دارای دو مرحله است: در مرحله ٔ اول سلولها مواد غذائی را جذب کرده و آنها را به صورت مواد شیمیائی ترکیبی خود درآورده و جزء ساختمان پروتوپلاسم خود ذخیره میکنند این مرحله را که در آن اعمال سنتز و ساختمانی صورت میگیرد آنابولیسم یا همانندی مینامند. در مرحله ٔ ثانی که به کاتابولیسم موسوم است، سلولها مواد پروتوپلاسمی خود را تجزیه کرده و سوزانیده و فضولات حاصله را به محیط داخلی دفع می کنند. (از فیزیولوژی ج 1 ص 243).


متابولیسم

متابولیسم. [م ِ ب ُ] (فرانسوی، اِ) مجموعه ٔ اعمالی که در سلولها و انساج بدن بمنظور عمل اصلی تغذیه و تبادلات مواد غذائی (جذب مواد لازم و دفع مواد زائد) انجام میشود. متابلیسم شامل دو مرحله ٔ اصلی است. در مرحله ٔ اول، سلولها و انساج مواد غذائی را جذب می نمایند. و آنها را به صورت مواد شیمیائی ترکیبی خود در می آورند و جزو ساختمان پروتوپلاسم خود ذخیره می کنند. این مرحله را که در آن اعمال ترکیبی و تحلیلی و ساختمانی صورت میگیرد آنابولیسم نامند و در این مرحله انرژی پتانسیل موجود زنده افزایش می یابد. در مرحله ثانی که به مرحله ٔ کاتابولیسم موسوم است سلولها و انساج مواد پروتوپلاسمی خود را تجزیه کرده و سوزانیده و فضولات حاصل را به محیط داخلی دفع می کنند. در این مرحله مقداری از نیروی ذخیره ٔ موجود زنده به صورت نیروی جنبشی و تحرک در می آید و از نیروی ذخیره ٔ موجود زنده کاسته می شود. سوخت و ساز. (فرهنگ فارسی معین). هر یاخته را می توان ماشینی دانست که مواد و انرژی را تبدیل می کند و کلیه ٔ اعمالی را که موجب این تبدیلات می شود متابولیسم گویند. (گیاه شناسی گل گلاب چ 3 ص 58).

معادل ابجد

آنابولیسم

200

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری