معنی آموزانه

حل جدول

آموزانه

حق التدریس

حق‌التدریس

معادل فارسی حق التدریس


معادل فارسی حق التدریس

آموزانه


حق‌التدریس

آموزانه


معادل فارسی حق‌التدریس

آموزانه


حق التدریس

آموزانه

فرهنگ معین

آموزانه

(نِ) (اِ.) شهریه.

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حق التدریس

آموزانه

انگلیسی به فارسی

tuition

آموزانه


tutoship

آموزانه


tuitional

آموزانه


tutorage

آموزانه

کلمات بیگانه به فارسی

حق التدریس

آموزانه

مترادف و متضاد زبان فارسی

حق‌التدریس

آموزانه،
(متضاد) حق‌التحقیق

معادل ابجد

آموزانه

110

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری