معنی آلوچه

آلوچه
معادل ابجد

آلوچه در معادل ابجد

آلوچه
 • 45
حل جدول

آلوچه در حل جدول

 • میوه تخم‌مرغی شکل کوچک با مزه‌ای ترش و شیرین
 • میوه تخم مرغی شکل کوچک با مزه ای ترش و شیرین
فرهنگ معین

آلوچه در فرهنگ معین

 • (اِمصغ.) نوع کوچکتر گوجه سبز که از آن ترش تر است.
لغت نامه دهخدا

آلوچه در لغت نامه دهخدا

 • آلوچه. [چ َ / چ ِ] (اِ مصغر) مصغّر آلو. قسم خرد و ترش تر گوجه. اِدرِک. اجاص. (داود ضریر انطاکی). آلنج. نیسوق:
  سیب و زردآلو وآلوچه و امرود و هلو
  باز انجیر وزیری ّ و خیار خوشخوار.
  بسحاق اطعمه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آلوچه در فرهنگ عمید

 • نوعی از آلوی ریز و ترش، نلک،
فارسی به انگلیسی

آلوچه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آلوچه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) قسم خردتر گوجه که ترشتر از آن میباشد ادرک اجاص آلنج نیسوق آلچه الو هلو هلی ترش هلو. آلوی جیلی. یا آلوچه سگک قسم پست و ترش تر و خردتر آلوچه آلو کوهی نلک آلوترش زعرور. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

آلوچه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید