معنی آلومین

آلومین
معادل ابجد

آلومین در معادل ابجد

آلومین
  • 137
حل جدول

آلومین در حل جدول

  • سنگ معدنی نوعی فلز
فرهنگ معین

آلومین در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) یکی از ترکیبات آلومینیوم که در طبیعت به صورت بلورین موجود است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آلومین در فرهنگ عمید

  • اکسید آلومینیوم که در خاک وجود دارد و به حالت متبلور و به شکل‌های گوناگون چون لعل، یاقوت، زمرد، و زبرجد نیز دیده می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آلومین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

آلومین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی سیمک زنگ (اسم) یکی از ترکیبات آلومینیوم که در طبیعت بصورت بلورین موجود است. و معمولا آنرا از تصفیه بکسیت بدست میاورند. آلومین حاصل گردیست سفید و زیر انگشتان نرم و در 2040 درجه حرارت ذوب میشود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید