معنی آلومین

فرهنگ فارسی هوشیار

آلومین

فرانسوی سیمک زنگ (اسم) یکی از ترکیبات آلومینیوم که در طبیعت بصورت بلورین موجود است. و معمولا آنرا از تصفیه بکسیت بدست میاورند. آلومین حاصل گردیست سفید و زیر انگشتان نرم و در 2040 درجه حرارت ذوب میشود.

فرهنگ معین

آلومین

[فر.] (اِ.) یکی از ترکیبات آلومینیوم که در طبیعت به صورت بلورین موجود است.

فرهنگ عمید

آلومین

اکسید آلومینیوم که در خاک وجود دارد و به حالت متبلور و به شکل‌های گوناگون چون لعل، یاقوت، زمرد، و زبرجد نیز دیده می‌شود،

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آلومین

سیم کزنگ

انگلیسی به فارسی

alumina

آلومین


high-alumina brick

آجر آلومین بالا


high-alumina cement

سیمان پر آلومین

سیمان آلومین بالا

سیمان دارای آلومین بالا

معادل ابجد

آلومین

137

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری