معنی آلومین در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

[فر.] (اِ.) یکی از ترکیبات آلومینیوم که در طبیعت به صورت بلورین موجود است.

فرهنگ عمید

اکسید آلومینیوم که در خاک وجود دارد و به حالت متبلور و به شکل‌های گوناگون چون لعل، یاقوت، زمرد، و زبرجد نیز دیده می‌شود،

حل جدول

سنگ معدنی نوعی فلز

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

سیم کزنگ

فرهنگ فارسی هوشیار

فرانسوی سیمک زنگ (اسم) یکی از ترکیبات آلومینیوم که در طبیعت بصورت بلورین موجود است. و معمولا آنرا از تصفیه بکسیت بدست میاورند. آلومین حاصل گردیست سفید و زیر انگشتان نرم و در 2040 درجه حرارت ذوب میشود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر