معنی آلامد

لغت نامه دهخدا

آلامد

آلامد. [م ُ] (فرانسوی، ص مرکب) بِرَسْم. به آئین. چنانکه باب است.

فرهنگ فارسی هوشیار

آلامد

فرانسوی باب روز برسم، بائین

فرهنگ معین

آلامد

(مُ) [فر.] (ق.) باب روز، مد روز.

فرهنگ عمید

آلامد

مطابق مد و رسم حاضر،
ویژگی کسی که خود را مطابق مد می‌آراید و لباس می‌پوشد،

مترادف و متضاد زبان فارسی

آلامد

رایج، متداول، مد، مرسوم،
(متضاد) دمده

فارسی به انگلیسی

آلامد

Milady Or Miladi

معادل ابجد

آلامد

76

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری