معنی آلامد

آلامد
معادل ابجد

آلامد در معادل ابجد

آلامد
  • 76
حل جدول

آلامد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آلامد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • رایج، متداول، مد، مرسوم،

    (متضاد) دمده
فرهنگ معین

آلامد در فرهنگ معین

  • (مُ) [فر.] (ق.) باب روز، مد روز.
لغت نامه دهخدا

آلامد در لغت نامه دهخدا

  • آلامد. [م ُ] (فرانسوی، ص مرکب) بِرَسْم. به آئین. چنانکه باب است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آلامد در فرهنگ عمید

  • مطابق مد و رسم حاضر،
    ویژگی کسی که خود را مطابق مد می‌آراید و لباس می‌پوشد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آلامد در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آلامد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی باب روز برسم، بائین
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید