معنی آلامد در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آلامد. [م ُ] (فرانسوی، ص مرکب) بِرَسْم. به آئین. چنانکه باب است.

فرهنگ معین

(مُ) [فر.] (ق.) باب روز، مد روز.

فرهنگ عمید

مطابق مد و رسم حاضر،
ویژگی کسی که خود را مطابق مد می‌آراید و لباس می‌پوشد،

حل جدول

رایج، متداول

مترادف و متضاد زبان فارسی

رایج، متداول، مد، مرسوم،
(متضاد) دمده

فرهنگ فارسی هوشیار

فرانسوی باب روز برسم، بائین

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر