معنی آقاسی

آقاسی
معادل ابجد

آقاسی در معادل ابجد

آقاسی
 • 172
حل جدول

آقاسی در حل جدول

فرهنگ معین

آقاسی در فرهنگ معین

 • [مغ - فا.] (اِ.) بزرگ، مهتر، سرور.
لغت نامه دهخدا

آقاسی در لغت نامه دهخدا

 • آقاسی. (ترکی، اِ مرکب) (شاید از ترکی ِ آقا، سید + سی، حرف اضافه) نامی از نامها: حاج میرزا آقاسی.
  - اشیک آقاسی، رئیس دربار.
  - قوللرآقاسی، رئیس غلامان خاصه. داروغه ٔ دیوان خانه.
  و رجوع به آغاچی شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آقاسی در فرهنگ عمید

 • بزرگ، مهتر، سرور،

  داروغۀ دیوان‌خانه،

  بزرگ در خانه،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آقاسی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

آقاسی در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

آقاسی در فرهنگ فارسی آزاد

 • آقاسی، (ترکی) بمعنای آقا، سرور، مهتر، رئیس و بزرگ قوم، داروغهء دیوانخانه است،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید