معنی آغازین

آغازین
معادل ابجد

آغازین در معادل ابجد

آغازین
  • 1069
حل جدول

آغازین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آغازین در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ابتدایی، ازلی، اولین، اولیه، بدوی، مقدماتی، نخستین،
    (متضاد) انتهایی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آغازین در فارسی به انگلیسی

  • Abecedarian, Aboriginal, Early, Elemental, Elementary, Embryonic, First, Inaugural, Inchoate, Incipient, Initial, Initiatory, Introductory, Maiden, Neanderthal, Original, Pirmary, Preliminary, Primal, Prime, Primeval, Primitive, Primordial, Pristine, Rough, Rude, Rudimentary, Skele. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید